Ook in 2023 worden gemaakte kosten voor gestalttherapie gedeeltelijk vergoed zonder dat je eigen risico aangesproken wordt! Hieronder vind je een verduidelijking van de door mij gehanteerde tarieven.

Kosten individuele therapie

Individuele therapie, zowel als relatietherapie, start met een kennismakingsgesprek. Op basis van dit gesprek besluit je of je de therapie voort wilt zetten. Daaropvolgende gesprekken/consulten vallen onder een ander tarief.

  • Tarief kennismakingsgesprek €90,00 incl. btw. voor één uur
  • Tarief volgende consulten afhankelijk van gezamenlijk netto inkomen

Kosten relatietherapie en gezinstherapie

Bij relatietherapie en gezinstherapie duurt dit kennismakingsgesprek – ook wel de intake genoemd – 1,5 uur. Ik ga hierbij echt in gesprek, waarbij jullie direct ervaren wat de relatietherapie of gezinstherapie gaat inhouden. Op basis van deze intake bepalen jullie samen de therapie al dan niet voor te zetten.

  • Tarief kennismakingsgesprek €142,50 incl. btw. voor 1,5 uur
  • Tarief volgende consulten afhankelijk van gezamenlijk netto inkomen

Inkomensafhankelijke tarief vervolgconsulten

Om mensen met lagere inkomens ook de kans te geven van mijn diensten gebruik te maken, hanteer ik een tarief-naar-inkomen systeem voor de aansluitende consulten. Ik maak daarbij gebruik van een tarievenlijst.

In geval van individuele therapie schaal je jezelf in op basis van jouw inkomen. Bij relatietherapie maken jullie deze inschaling samen, op basis van jullie gezamenlijk netto inkomen per maand. Je hoeft geen bewijzen of loonstrookjes te overleggen: ik werk op basis van vertrouwen.

Vergoeding algemeen

Helaas bestaat er in Nederland weinig kosteloze therapie. Slechts in twee gevallen kom je daarvoor in aanmerking, namelijk als je problematiek heel licht is of als je problematiek juist behoorlijk zwaar is:

  1. Als je problemen niet zo zwaar zijn, kun je via je huisarts terecht bij de Praktijk Ondersteuner van de Huisarts voor GGZ. Deze bekijkt samen met jou wat je problematiek is en voert ofwel zelf een paar gesprekken met je of verwijst je door. De kosten hiervoor vallen onder de huisartsenzorg: je hoeft dus niet eerst je eigen risico/bijdrage op te maken.
  2. Bij ernstige problematiek kun je doorverwezen worden naar de gespecialiseerde GGZ, die volledig vergoed wordt (na het opmaken van je eigen risico/bijdrage).

Verder zijn er een aantal psychologen die vanuit de basiszorg gedeeltelijk vergoed worden. Deze vergoeding geldt voor een beperkt aantal gesprekken (afhankelijk van je diagnose). En uiteraard moet je ook hier eerst je eigen risico/bijdrage van 385,00 betalen. Deze diagnose wordt vermeld in een Diagnose-Behandel Combinatie (DBC) en komt bij je verzekeraar terecht.

Vergoeding Gestalttherapie

Als Gestalttherapeut val ik niet onder deze regelingen, maar onder de aanvullende of complementaire verzekering. Soms wordt dit ook nog “alternatieve zorg” genoemd. Ik heb geen rechtstreekse lijn met de verzekeraar, alleen met jou. Jij krijgt mijn factuur, welke je desgewenst zelf indient bij de zorgverzekeraar. Niets van jouw informatie komt bij de verzekeraar terecht, hooguit de factuur.

Als Gestalttherapeut (lid van de erkende beroepsverenigingen NVAGT en RBCZ) word ik vanuit de aanvullende verzekering door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed, tot een maximum. Zie mijn contact pagina voor registratienummers en codes.

Niet eerst eigen risico

Prettige bijkomstigheid is dat de eigen bijdrage alleen geldt voor de basisverzekering en niet voor de aanvullende verzekering. Je hoeft dus niet eerst je eigen € 385,00 op te maken voor je voor vergoeding in aanmerking komt.

Zorgverzekeraars

De vergoeding door de zorgverzekeraars is afhankelijk van je pakket en je aanvullende verzekering. De vergoeding bedraagt een bepaald bedrag per consult en is altijd gebonden aan een maximum. Een overzicht van de zorgverzekeraars die mij vergoeden vind je op de site van de zorgwijzer 

Werkgevers

Daarnaast blijkt dat in veel gevallen werkgevers of uitkerende instellingen bereid zijn de kosten voor therapie te vergoeden. Dit doen zij in het kader van professionalisering, preventie of verkorting van ziekteverzuim.

Mensen met eigen bedrijf

Mensen met een eigen bedrijf kunnen een behandeling door mij vaak als ‘coaching’ aftrekken van de belastingen.

Klachtafhandeling

Ben je ontevreden over iets of gaat er volgens jou iets niet goed met betrekking tot de therapie? Dan is dat natuurlijk zeer vervelend.Laat mij dat zo snel mogelijk weten. In ons gesprek of later.  Er bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen via de klachtenprocedure van het NVAGT. Via deze link komt u bij het klachtformulier terecht. Ook staat hier duidelijk vermeld wat het plan van aanpak is omtrent een klacht. In het kader van de wet WKKGZ ben ik aangesloten bij de erkende geschilleninstantie voor complementair therapeuten, de Scag.  https://www.scag.nl/