Verbinding in mijn relatie

Verbinding is in elke relatie heel belangrijk. Hoe is het gesteld met de verbinding in jullie relatie? Om daar achter te komen, zou je  de onderstaande test van  John Gottman en Nan Silver kunnen doen uit het boek: De zeven pijlers van een goede relatie.

Relatietest

Lees de uitspraken en zet een kruisje onder ja of nee:

 1. We vinden het leuk om kleine dingen samen te doen, zoals bijvoorbeeld klussen of tv-kijken Ja/Nee
 2. Ik kijk ernaar uit om vrije tijd met mijn partner door te brengen. Ja/nee
 3. Aan het eind van de dag is mijn partner blij om mij te zien. Ja/nee
 4. Mijn partner heeft meestal belangstelling voor mijn standpunten. Ja/nee
 5. Ik vind het fijn om dingen met mijn partner te bespreken. Ja/nee
 6. Mijn partner is een van mijn beste vrienden. Ja/nee
 7. Ik denk dat mijn partner mij beschouwt als een goede vriend(in). ja/nee
 8. Wij vinden het fijn om met elkaar te praten. Ja/nee
 9. Als we samen op stap zijn gaat de tijd heel snel. ja/nee
 10. We hebben elkaar altijd veel te vertellen. Ja/nee
 11. We maken veel plezier samen. ja/nee
 12. We zitten vaak op dezelfde golflengte. ja/nee
 13. We hebben dezelfde waarden. Ja/nee
 14. We vinden het fijn om de tijd op dezelfde manier door te brengen. Ja/nee
 15. We hebben veel dezelfde interesses. Ja/nee
 16. We hebben dezelfde dromen en doelstellingen. ja/nee
 17. We vinden vaak leuk om dezelfde dingen te doen. ja/nee
 18. Ook al hebben we enigszins ander interesses, ik geniet van de interesses van mijn partner. Ja/nee
 19. Wat we ook samen doen, gewoonlijk vermaken we ons goed. Ja/nee
 20. Mijn partner vertelt me als hij/zij een rotdag heeft gehad. Ja/ nee

Relatiescore

Geef jezelf een punt voor elke “ja”.

10 of meer? Gefeliciteerd! De relatie is op het gebied van de verbinding sterk. Het wijst uit dat jullie op verschillende momenten van het dagelijks leven er voor elkaar zijn en verbinding met elkaar maken. Door de verbinding die jullie maken bouwen jullie een zogezegd “tegoed” op. Dit “tegoed” vorm een basis die steunt geeft op moeilijkere momenten. Je zou dit kunnen vergelijken met een bankrekening waar je in de plus of  in de min kunt staan.

Minder dan 10: Uit deze relatietest blijkt dat het op het gebied van verbinding beter zou kunnen. De aandacht op elkaar richten tijdens de dagelijkse activiteiten maakt je relatie stabieler. Wanneer je als partner investeert in de relatie door naar je partner te luisteren, elkaar serieus te nemen en hulp te bieden, laat je de relatie groeien.