Benieuwd hoe relatietherapie er in de praktijk uitziet? Hieronder geef ik een globale beschrijving van de werkwijze relatietherapie.

Werkwijze relatietherapie // de opbouw

Meestal zijn vijf afspraken na de eerste kennismaking voldoende. Dan hebben jullie voldoende handvatten om, al dan niet samen, verder te kunnen. Mocht de behoefte daar zijn, dan plannen we na enkele maanden nog een terugkomafspraak.

De intake

Bij een eerste gesprek, de zogenaamde intake of het kennismakingsgesprek, kijken we of het klikt. Want een klik voelen met een therapeut is erg belangrijk voor het goed slagen van de therapie.

In de intake vertellen beide partners wat er volgens hen aan de hand is. Aan de hand daarvan onderzoek ik, door middel van vragen en observatie, hoe de dynamiek is binnen een relatie. Hoe wordt er met elkaar gecommuniceerd? Hoe wordt het gezamenlijk leven georganiseerd? Op welke punten is de balans verstoord? Wat zijn werkzame en wat niet meer werkzame patronen? Waar zijn jullie als stel goed in en waar niet?

Aan het eind van de intake geef ik mijn eerste visie op mogelijke problemen. En hoe ik denk dat eraan gewerkt kan worden. Jullie geven vervolgens aan of je met mij in zee wilt. Belangrijk is om te kijken of er – van beide partners – ook echt de inzet is om aan de problemen te werken. Zonder inzet heeft relatietherapie geen zin.

Is er een gebrek aan inzet of motivatie? Of wordt deze tijdens de therapie minder? Dan is het belangrijk om te onderzoeken wat de reden hiervan is.

Het vervolg: vijf consulten

Ik werk normaliter met vijf vervolgafspraken. Dit om de kosten van de relatietherapie beperkt te houden, maar vooral ook omdat we in deze periode al heel wat stappen kunnen zetten. Aan het eind van de vijf consulten vindt er een evaluatie plaats. Wordt er voldoende geïnvesteerd? Bieden de handreikingen voldoende houvast?

Het kan natuurlijk zo zijn dat er na een eerste afspraak nog niet het volledige vertrouwen – of de inzet – is voor vijf vervolgafspraken. In dat geval plannen we eerst een verlengde intake, om op die manier verder te onderzoeken wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen.

De terugkomafspraak

Mijn ervaring is dat er na vijf consulten veel kan veranderen in een relatie. Wanneer blijkt dat er toch meer afspraken nodig zijn, dan is dit uiteraard mogelijk.

Het proces wordt afgerond door een laatste consult te plannen, drie maanden na de laatste afspraak. In deze terugkomafspraak, bespreken we hoe de nieuwe manieren van handelen en het creëren van nieuwe patronen in de praktijk verloopt. Wellicht is het nodig hier en daar wat bij te schaven: deze terugkomafspraak biedt daarvoor de ruimte.

Werkwijze relatietherapie // reflectie en huiswerk

De relatie blijft na een consult relatietherapie natuurlijk gewoon doorgaan. Om ook tussen de afspraken door actief betrokken te zijn bij het proces, werk ik met huiswerkopdrachten en reflectieverslagen.

Zo vraag ik na elk consult een verslag te schrijven aan de hand van  een aantal reflectievragen. Het is de bedoeling dat beide partners die vragen apart beantwoorden, het reflectieverslag aan mij mailen (voor de start van de volgende sessie) en daarna ook met elkaar bespreken.

Denk hierbij aan reflectievragen als ‘wat is er in het gesprek gebeurd?’, ‘wat heb ik ervaren?’ en ‘welke patronen zorgen ervoor dat we vastlopen en wat kan ik doen om dat te veranderen?’ Het gewaarzijn verbeteren staat hierbij centraal: stilstaan bij wat je voelt en wat je denkt.

Mijn ervaring – en die van veel cliënten – is dat deze reflectieverslagen zeer verhelderend en ondersteunend werken. Het is echter niet verplicht, er kan voor andere reflectievormen gekozen worden.

Naast reflectie, werk ik ook met andere huiswerkopdrachten. Deze vloeien voort uit een gesprek. De opdrachten zijn dan ook heel verschillend. Denk bijvoorbeeld aan een individuele nadenkopdracht als ‘hoe wil je dat jullie relatie wordt vormgegeven?’. Of een hele praktische opdracht als ‘kijk samen een film waarin relaties centraal staan en bespreek deze na afloop met elkaar’. De keuze van de opdrachten is afhankelijk van wat voor jullie, als stel, goed zou zijn om mee te oefenen.

Werkwijze relatietherapie // consulten van 1,5 uur

Een consult voor relatietherapie duurt 1,5 uur. Dit is mijns inziens de tijd die nodig is om goed de diepte in te kunnen gaan. Veel relatietherapeuten werken met een consult van 5 kwartier – dat vind ik te kort. Er is dan te weinig rust en aandacht.

De eerste drie afspraken plannen we om de twee weken, de laatste twee afspraken om de drie weken. De eerste afspraken volgen elkaar sneller op, zodat het proces goed op gang kan worden gebracht. De tijd tussen de consulten wordt naarmate het proces vordert wat langer, zodat ieder de tijd heeft om de aangeboden handvatten in de praktijk te brengen.

Ik hou niet van pratentoch relatietherapie?

Sommige mensen houden nou eenmaal minder van praten. Dat hoeft geen belemmering te zijn voor de werkwijze relatietherapie. Natuurlijk wordt er gepraat, maar naast praten kan er gekozen worden voor andere werkvormen.

Voorbeelden daarvan zijn het uitvoeren van fysieke oefeningen of oefeningen uit de mindfulness. Om te kunnen communiceren is het namelijk belangrijk dat je in de gaten hebt wat er in jezelf gebeurt. Fysiek en emotioneel. Fysieke oefeningen, maar zeker ook mindfulness, kunnen daarbij helpen.

Bovendien probeer ik altijd aan te sluiten bij wat iemand nodig heeft. Wat is zijn of haar communicatiestijl? En hoe kan ik hem/haar bij het gesprek betrekken en de ruimte geven? Ook al vind je het lastig te praten, iedereen is in staat aan te geven wat je wel of niet wilt. Vanuit het aangeven van deze behoeften, kan dan verder gewerkt worden.

Verdere info

Relatietherapie geef ik in mijn praktijk in Purmerend en Andijk alleen. De kosten van het traject blijven hierdoor beperkt. Klik hier voor meer informatie over de door mij gehanteerde tarieven.