Geregeld komen er stellen in mijn praktijk die geen tot weinig seks (meer) hebben. Praten over seks is voor hen beiden vaak een lastig punt. Sommige onderwerpen lenen zich nou eenmaal makkelijker tot een gesprek, zoals bijvoorbeeld het praten over anticonceptie. Maar praten over seksuele problemen of seksuele behoeften? Dat is een ander verhaal. Dan kan praten over seks ineens veel lastiger zijn.

Waarom praten over seks belangrijk is

Om tot een goede en voor beide partners passende vorm van seksualiteit te komen, is het praten over seks wel erg belangrijk. Wie de seksuele verlangens van zijn of haar partner kent, kan daar beter rekening mee houden. Het kennen van je eigen behoeften en verlangens op seksueel gebied ligt daaraan ten grondslag. Wat vind je prettig of onprettig? Wat zijn goede dagen en tijden om te vrijen? Kan je voelen wanneer je gespannen of ontspannen bent? Praten over seks is belangrijk om seksueel gezonde keuzes te kunnen maken.

Praten over seks in relatietherapie

Praten over seks met je partner bevordert openheid en wederzijds vertrouwen. Belangrijk is daarbij wel dat je respectvol bent en je kwetsbaar durft op te stellen. Wanneer het praten over seks met elkaar niet (genoeg) lukt, kan je overwegen naar een therapeut te gaan. Ik kom in mijn praktijk geregeld kwesties tegen waaraan het niet kunnen praten over seks en elkaars behoeften/moeilijkheden ten grondslag ligt. Kijk voor meer informatie op website bij relatietherapie.

Lezen over seks als aanzet om te praten over seks

De Rutgerstichting heeft in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen een prachtige site ontwikkeld over seksualiteit en relaties, over de leuke en minder leuke kanten. Wellicht zorgt het lezen van de artikelen op deze site tot de aanleiding voor een goed gesprek over seks met je partner. Kijk daarvoor op www.seksualiteit.nl.