In het Parool van dit weekend  werden de ervaringen van de huidige bewoners in  het Parentshouse, dat afgelopen jaar september in IJburg (Amsterdam) open ging,  weergegeven. Dit trok  mijn aandacht. Ik had al eerder kort gelezen over het Parentshouse, maar dan over de opschudding die er kwam nadat bekend werd, dat er plannen waren om het huis te openen in de Eva Besnyostraat. Angstige en boze buurtbewoners waren in opstand gekomen toen ze hoorden van dit initiatief. Ze waren bang dat de aanwezigheid van dit huis “Parentshouse” de waarde van hun huizen in gevaar zou brengen.

Het Parentshouse blijkt het  initatief  te zijn van Dominee Rob Visser. Hij kwam in 2010 op verzoek van de protestante kerk op IJburg in Amsterdam  wonen en richtte daar de gemeente de Binnenwaai op.

Woonruimte voor gescheiden ouders

Na zijn komst werd hij geconfronteerd met de situatie van jonge, gescheiden ouders die het niet lukte om na hun scheiding geschikte en  betaalbare woonruimte te vinden. Door een gebrek hieraan werden vaak de jonge vaders gedwongen een zwervend bestaan te leiden van tuinhuis naar anti-kraak. Dit kwam hun ouderschap en de mogelijkheid tot co-ouderschap niet ten goede.

De dominee ging aan de slag en vond uit dat in IJburg in verhouding tot andere stadsdelen veel  meer jonge gezinnen woonden. En dat er in met name Ijburg weinig betaalbare huizen aanwezig waren of huizen die gesplitst konden worden. Hij zocht contact met woningstichting de Key om te kijken wat voor mogelijkheden er zouden zijn m.b.t de huisvesting. Ook werd er aandacht gevraagd voor dit onderwerp  via het plaatselijke huis – aan – huis blad de Brug. Dit leverde veel reacties op uit de buurt. Zo rolde de bal verder.

In dezelfde periode dat Dominee Visser bezig was met zijn onderzoek werd door een groep zzp-ers het scheidingscafé IJburg opgericht. Hier konden  gescheiden ouders elkaar  ontmoeten en kon er juridisch advies worden gegeven. Dit project leverde publiciteit op, in combinatie met de acties van Dominee Vissser wat resulteerde in de oprichting van “Parentshouse”.

In overleg met woonstichting de Key werd er een onverkoopbaar huis ter beschikking gesteld om tijdelijk huisvesting te bieden aan dakloze ouders. Deze plannen rondom dit beschikbare huis  werden door, zoals ik al eerder noemde, doorkruist door angstige en boze buurtbewoners. Hierdoor viel dit huis af.

Divorce

Gelukkig werd er een alternatief gevonden. In eerste instantie was de verwachting dat er vooral mannen zouden komen wonen. Dit leverde vergelijkingen op met deRTL4 tv-serie Divorce. In dit programma delen immers 3 gescheiden mannen een huis.

Dit is niet helemaal het geval bij het Parentshouse. Dit  staat open voor zowel mannen als vrouwen. Voorwaarden zijn dat de bewoners er maximaal 1 jaar in het mogen wonen, de huur delen en  geacht worden zich goed te verhouden met de andere medebewoners. Hun kinderen hebben de mogelijkheid om te komen logeren, echter mogen er niet wonen.

Zo is er  voor hen de mogelijkheid gecreëerd om tot rust te komen en en te werken aan de vormgeving van hun co-ouderschap.

De 3 huidige bewoners zijn 2 mannen en een vrouw. Ze lijken hun draai te hebben gevonden.

Impact van scheiding

Als relatietherapeut vind ik het geweldig dat er een nieuwe vorm gevonden is om ondersteuning te bieden aan gescheiden ouders  met betrekking tot huisvesting. Wat natuurlijk ook effect heeft op andere zaken als afwikkeling van de scheiding, zorg om de kinderen, vormgeven van ouderschap. In mijn praktijk als relatietherapeut maak ik wekelijks mee wat een impact een scheiding heeft.  Het vinden van geschikte en betaalbare woonruimte  is daarbij tegenwoordig een groot probleem. Door al de veranderingen, die al plaatsvinden bij een scheiding, is er juist een plek nodig  om tot rust te komen en je niet zorgen te hoeven maken over je woonplek.

Op vrijdag 17 januari 2014 wordt het huis officieel door de Burgemeester van Amsterdam de heer E. van der Laan geopend.

Ik draag dit initatief een warm hart toe en ben benieuwd naar de ervaringen en ontwikkelingen.Ook ben ik benieuwd of er nog meer Parentshouses komen in Nederland.