Beroepscode en klacht- en tuchtrecht
Ik houd mij aan de beroepscode c.q. ethische code van de NVAGT. Mocht je onverhoopt klachten hebben, dan kun je je richten tot hun klachtencommmissie. Als lid van de RBCZ val ik ook onder het tuchtrecht van de RBCZ. (zie voor nadere info de websites van beide organisaties www.nvagt-gestalt.org en www.rbcz.nu ). Daarnaast ben ik in het kader van de wet WKKGZ aangesloten bij het SCAG, de geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg.

https://www.scag.nl/

Meldcode Huiselijk Geweld

Als zelfstandige professional in de gezondheidszorg ben ik gehouden aan de meldcode Huiselijk Geweld. U kunt daar meer over lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode