Problemen in het gezin kunnen ervoor zorgen dat je op zoek gaat naar gezinstherapie. In alle (langdurige) relaties komen ups en downs voor, dus ook in gezinsrelaties. Soms duren de downs zo lang of zijn zo ingrijpend, dat het zinvol is om hierbij professionele ondersteuning te zoeken. Gezinstherapie biedt in die gevallen een veilige setting om problemen te bespreken en het contact tussen gezinsleden te herstellen.

Naast het bekende vader-moeder-kind(eren)- gezin, bestaan er ook andere gezinsvormen. Ook voor eenoudergezinnen, gezinnen met een stiefmoeder of stiefvader, samengestelde gezinnen, homo- en/of lesbo-ouders met één of meer kinderen bied ik gezinstherapie aan.

Waarom gezinstherapie?

Vroeger was het omgaan met kinderen simpeler dan nu. Ouders hadden meer vanzelfsprekend gezag. Bij de buren mochten dezelfde dingen wel of niet als bij jou. Ook waren kinderen meer gewend aan het gegeven, dat je nu eenmaal niet alles kunt hebben.

Aan de andere kant werden ze ook minder geconfronteerd met allerlei problemen van over de hele wereld. Als ouders in deze tijd moet je voortdurend je eigen waarden en normen bepalen, je eigen grenzen vaststellen; wat de nodige conflicten met opgroeiende kinderen op kan leveren. Voor alleenstaande ouders is dit alles dubbel zo zwaar.

Vroeg mondig

Kinderen worden bovendien al vroeg mondig. Ze zien en horen veel en er wordt veel naar hun mening gevraagd. Die geven ze ook thuis, ze accepteren niet zomaar meer het gezag van de ouders.

Overcompenseren

Daar komt bij dat een groot deel van de ouders veel werkt en daardoor minder tijd heeft om aan hun kinderen te besteden. Soms voelen ze zich daar schuldig over en compenseren ze hun schuldgevoel met toegeeflijkheid.

Overvloed

En tenslotte, tot voor kort leek the sky the limit: alles kon. Veel kinderen zijn gewend om veel te krijgen. De crisis heeft echter in veel gezinnen zijn tol geëist. Hoe leer je je kind dat het niet meer vanzelfsprekend is om veel te krijgen?

Gezinstherapie voor volwassen kinderen en hun ouders

Ook wanneer de kinderen reeds volwassen zijn en hun eigen weg gaan, kan dat problemen opleveren. Ouders begrijpen lang niet altijd de keuzen die hun (volwassen) kinderen maken. Bovendien kan de gezinscultuur van een eventuele partner, ook voor wrijving en soms zelfs strijd zorgen in het oude gezin.

Een ander probleem dat volwassen kinderen met hun ouders kunnen hebben, is het verschil in verwachtingen t.a.v. de aard en de frequentie van het contact.

Niet in alle gezinnen bestaat de cultuur waarbij dit soort wrijvingen gemakkelijk met elkaar besproken kunnen worden. En ruzie met je ouders of kinderen gaat je nu eenmaal niet in de koude kleren zitten. Of je nu wilt of niet, het raakt je. Het is dan goed de ruzies niet te lang voort te laten duren. Een paar gesprekken onder professionele begeleiding kan de lucht al klaren.

Gezinstherapie voor samengestelde en/of nieuwe gezinsvormen

Er zijn tegenwoordig allerlei nieuwe gezinsvormen. Naast de eenoudergezinnen, komen samengestelde gezinnen steeds vaker en in allerlei variaties voor. Kinderen hebben daarbij niet alleen te maken met één vader en één moeder en de families van beide kanten: ook nieuwe partners van hun ouders, nieuwe bijbehorende grootouders, ooms en tantes , vrienden en vriendinnen spelen een rol. Samengestelde gezinnen komen voor allerlei uitdagingen te staan waarbij gezinstherapie kan helpen.

Gezinstherapie: de werkwijze

Tijdens gezinstherapie onderzoek ik hoe gezinsleden op elkaar reageren. Daaruit wordt duidelijk hoe de problemen veroorzaakt en in stand gehouden worden. Ik kijk naar het hele ‘systeem’ dat het gezin vormt.

Kleine kinderen

Bij gezinstherapie met jonge kinderen, begin ik per definitie met een gesprek met de ouders. Daarin bekijken we of het zinvol is om de kinderen ook bij de gezinstherapie te betrekken.

De intake

Aan de hand van het eerste gesprek, de intake of het kennismakingsgesprek, kijken we of het klikt. Tevens onderzoek ik op basis van deze eerste kennismaking en de gegeven informatie de dynamiek in het gezin. Is de klik en het vertrouwen daar? Dan plannen we een aantal vervolgconsulten, waarbij soms ook opdrachten voor thuis meegegeven worden.

Vijf consulten

De afspraken zullen elkaar in het begin vrij snel opvolgen, om vervolgens de tijd tussen de afspraken wat ruimer te maken. Op die manier krijgt iedereen in het gezin de kans de gegeven handvatten toe te passen. Mijn ervaring is dat een vijftal afspraken vaak al veel verandert binnen een gezinsrelatie.

Afronding

We sluiten het proces af door drie maanden na de laatste afspraak nog een terugkomafspraak te plannen. In deze laatste afrondende afspraak kijken we hoe de afgelopen maanden verlopen zijn en waar er wellicht nog wat bijgeschaafd moet worden.

Verdere info

Mijn naam is Wilfried Sluys. Ik ben een geregistreerd Gestalttherapeut met al meer dan vijftien jaar ervaring in het geven van relatietherapie, waaronder ook gezinstherapie.

Mijn praktijk bevindt zich in Purmerend. Daarnaast heb ik werklocatie tot mijn beschikking in Amsterdam. Ik ben daarmee goed bereikbaar voor de regio Noord-Holland: Alkmaar, Haarlem, Hoorn en Zaandam.

Voor vragen en/of aanmelding kun je telefonisch of per mail contact met me opnemen. Ben je benieuwd naar de tarieven die ik hanteer? Kijk op de tarieven pagina.

Relatie in de knoop? Wilfried Sluys