Gestalttherapie is een actieve en ervaringsgerichte vorm van psychotherapie. Dat betekent dat de focus tijdens de therapie – naast de inhoud van de problemen – ook ligt op hoe jij je probleem ervaart. Welke betekenis het probleem heeft in je leven, hoe jij ermee omgaat. Je vergroot daarmee het bewustzijn over jezelf, in de Gestalttherapie ook wel ‘gewaarzijn’ genoemd.

Bewustwording

Wanneer je je bewust wordt van je gedachten, gevoelens en gedrag, kom je er achter dat je reageert vanuit oude patronen. Deze patronen pasten waarschijnlijk goed bij de situatie van toen, maar werken vaak belemmerend in je huidige bestaan. Dit bewustzijn alleen al, zorgt ervoor dat je nieuwe patronen gaat ontwikkelen. Patronen die passen bij je huidige situatie.

Het mooie aan Gestalttherapie is daarmee dat je heel concreet bezig bent. Bovendien kom je snel to the point. Geen ellenlange omwegen, maar samen met mij zoeken naar wáár je nu precies door vastloopt. Het kijken naar de geschiedenis gebeurt alleen om te achterhalen waar huidige klachten vandaan komen. De inzichten die dat oplevert, werken vaak heel verhelderend.

Contact maken in de Gestalttherapie

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij contact maken centraal staat. Contact met jezelf, contact met je omgeving, maar vooral: contact met je therapeut.

Als uitgangspunt wordt daarbij genomen dat een mens een onlosmakelijk onderdeel vormt van zijn omgeving. Een omgeving die bestaat uit het gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld. Voor ieder mens is het hebben van contact met die omgeving een levensbehoefte. Zonder contact is er geen leven en geen groei.

Mensen kunnen echter geblokkeerd raken in zichzelf, waardoor het contact verstoord raakt en psychische problemen kunnen ontstaan. In Gestalttherapie onderzoek je waardoor je blokkeert en hoe je deze blokkering weer kan opheffen.

Gestalttherapie vs Gestaltpsychologie

Gestalttherapie is de praktische toepassing van de Gestaltpsychologie, die in de vorige eeuw grote invloed uitoefende op de algemene psychologie. Een Gestalttherapeut is echter niet per definitie een universitair afgestudeerde psycholoog.

Om geregistreerd te kunnen worden bij de beroepsvereniging van Gestalttherapeuten, de NVAGT,  moet een Gestalttherapeut een HBO of academische opleiding in een menswetenschappelijke richting hebben afgerond. Vervolgens een erkende opleiding tot Gestalttherapeut hebben gevolgd en bovendien voldoende werkervaring onder supervisie hebben opgedaan.

Zie voor mijn opleiding en werkervaring mijn cv.