“Zorgen dat de verhoudingen tussen mij en mijn partner eensluidend zijn en zorgen dat in eerlijkheid met elkaar wordt omgegaan. Verder heeft Wilfried ons geholpen onze hulpvraag verder te concretiseren door een analyse te doen van onze omgangsvormen. Juist dit heeft mij geholpen. Mijn belangrijkste inzicht was hoe ik zelf kan bijdragen aan een omgangsvorm waarbij je primair als romantische partners met elkaar om kan gaan. Wilfried deed dit door specifieke gebeurtenissen te analyseren en vervolgens daar theorie op toe te lichten. Juist de theorie, die Wilfried door zijn achtergrond kan verstrekken, heeft daar aan bijgedragen. Hierdoor hebben de sessie’s een hoog niveau. Dit heeft ertoe geleid dat ik op een andere manier conflicten heb kunnen oplossen.”

Man 31 en vrouw 29

“Mijn gesprekken met Wilfried hebben mij in 2022 inzicht, meer (be)grip en persoonlijke groei gebracht. Opvallend inzichtgevend en nog steeds helpend waren zijn treffende oneliners die een lastige situatie of gemoedstoestand mooi beschreven en daardoor helder maakten. Ik ben meer in balans; herken stress en emoties veel eerder. Dit dankzij zijn Gestallt methode en de persoonlijke draai die Wilfried hier aan geeft. Waarvoor dank!”

Man 41 jaar

“De patronen werden duidelijker, omdat je goed de focus bleef houden op een bepaald onderwerp, en door bleef vragen. Het zoeken naar de juiste woorden en taal werd voor ons een belangrijk inzicht.”

Man en Vrouw 50 en 44 hulp vraag relatietherapie; het verhaal en de patronen van de verwijdering in kaart brengen

“Door de gesprekken kreeg ik meer inzicht in mijn eigen rol in de dynamiek binnen onze relatie en hoe ik hieraan kon werken. Daarnaast kreeg je mijn vrouw weer wat meer open, waardoor er ruimte en beweging in onze dynamiek kwam.”

Man 34 en vrouw 33

“We leerden waar onze verschillen vandaan kwamen en leerden vervolgens hoe we elkaar beter konden bejegenen.”

Man 53 en vrouw 50

“Ik denkt dat we ons beiden gehoord voelden, waardoor de veiligheid ontstond om met elkaar tijdens en na de therapie verder door te praten.”

Man 48 en vrouw 46

“Mijn partner en ik vonden een gezamenlijke plek van waaruit we over de relatie hebben kunnen rouwen. Helaas niet de uitkomst waar we naartoe wilde, maar de next best thing.”

Man 35 en vrouw 32

“We zijn veel dichter naar elkaar toe gekomen waardoor we een veel sterkere huwelijk hebben wat we beiden belangrijk vinden voor ons en onze kinderen.”

Man 53 en vrouw 52

“Een fijne verdieping die we nodig hadden om uit de wirwar van negatieve emoties te komen.”

Man 46 en vrouw 44

“Fijn en informatief. Ondanks dat mijn vrouw meer moeite had, vond ik de sessies niet meer gespannen dan nodig. Maar dat is ook een karakter dingetje denk ik. Ik voelde mij minder bedreigd tijdens de sessies.”

Man 32 en vrouw 30

“Heel fijn. Afspraken maken ging relatief makkelijk en we hadden beiden het gevoel dat we na elke sessie een stap verder waren gekomen. Ook was het fijn dat we goed de diepte in konden duiken betreft bepaalde onderwerpen.”

Man 40 en vrouw 31

“Bij conflict kunnen we makkelijker benoemen dat we weer in onze patronen schieten, hierdoor blijft het conflict klein en kunnen we veel makkelijker de stap maken naar waar onze angst zit en welke behoefte we hebben”

Man 40 en vrouw 39

“We blijven elkaar hierop aanspreken en plannen standaard 1x per maand een etentje samen. Hierdoor evalueren we automatisch.”

Man 47 en vrouw 44