De Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) is de beroepsvereniging voor Gestalttherapeuten. Zij waakt over de kwaliteit van de Gestalttherapie, opleidingen en de wetenschappelijke ontwikkeling van het vak. Ook vindt de doorlopende bij- en nascholing en toetsing plaats onder auspiciën van de NVAGT. De Associatie heeft een zelfstandige klachtencommissie en is aangesloten bij de European Association of Gestalttherapy (EAGT).
Ik sta bij de NVAGT geregistreerd als therapeut.

Een therapeut van de NVAGT:

  • voldoet aan internationale kwaliteitseisen;
  • is onderworpen aan een ethische code en de klachtenprocedure die wordt gecontroleerd door de beroepsorganisatie;
  • is in het kader van kwaliteitsbewaking verplicht tot regelmatige supervisie, intervisie en verdere bijscholing.

Contactinformatie van de NVAGT:

Postbus 2925
1000 CX Amsterdam

T/F: +31 (0)20 423 45 45

E-mail: info@nvagt.eu
WWW: http://www.nvagt-gestalt.org