Het BPSW is de beroepsvereniging van agogisch en maatschappelijk werkers.

Deze stichting is het officiële orgaan dat beslist of een maatschappelijk werker het keurmerk ‘geregistreerd’ mag gaan voeren. Daarnaast bewaakt het Registratieplein  het permanente ontwikkelings-en scholingstraject dat geregistreerde maatschappelijk werkers moeten volgen en voert zij hierover de kwaliteitscontrole uit.